Sól spożywcza

Sól spożywcza wytwarzana jest z roztworu soli pochodzącego z mokrej eksploatacji naturalnych złóż soli kamiennej. Zastosowany proces technologiczny eliminuje oraz ogranicza możliwośd przedostaniasię do produktu zanieczyszczeo chemicznych, mikrobiologicznych oraz fizycznych.

Oferowana przez nas sól spożywcza nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie, a także składników pochodzenia zwierzęcego i substancji wywołujących alergię.

Sól spełnia wymagania normy PN-C-84081-2:1998.

Sól spożywcza jest substancją higroskopijną, dlatego należy przewozić ją czystymi, krytymi środkami transportu.

Sól sprzedawana jest w workach papierowych, polipropylenowych i polietylenowych, a także wworkach typu BigBag.