Sól drogowa

Sól drogowa wykorzystywana jest jako środek do rozmrażania i likwidowania śliskości zimowych natraktach komunikacyjnych.

Zdjęcie soli drogowej

Oferowana przez nas sól drogowa spełnia wymagania normy PN-86/C-84081/02.

Posiadamy w sprzedaży sól drogową pakowaną w worki 25kg i worki typu BigBag, istnieje również możliwość zakupu soli luzem.

Skład chemiczny soli drogowej:

  • NaCl - max 90%,
  • H2O - max 3,0%,
  • Części nierozpuszczalne w wodzie – max 8,0%,
  • Zawartoś żelazocyjanku potasu K4Fe(CN)6 - min 20 mg/kg.

Cechy fizyczne::

  • ziarna powyżej 6,0mm – max 10%,
  • ziarna poniżej 1,0mm – max 20%.