Polielektrolity

Wśród szerokiej gamy surowców chemicznych dostępnych w ofercie firmy Chemia AZ, znajdują się polielektrolity. Są to związki organiczne, których cenną właściwością jest zdolność do wspomagania agregacji cząstek, mająca bezpośredni wpływ na wydajność ich sedymentacji.

Związki polimerowe mają wiele zastosowań, sprawdzając się przede wszystkim w procesach:

  • odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych na różnego rodzaju wirówkach, zagęszczaczach mechanicznych, itp.,
  • klarowania osadników wtórnych,
  • uzdatniania wody pitnej i przemysłowej (redukują mętność i zawiesinę),
  • filtracji (w wyraźny sposób poprawiają jakość filtrowanej wody i jednocześnie zwiększają wydajność całej czynności),
  • technologicznych w wielu gałęziach przemysłu (między innymi wszędzie tam, gdzie wymagane jest odseparowanie ciał stałych od cieczy).

Polielektrolity są substancjami wykorzystywanymi na szeroką skalę w wielu sektorach gospodarki, skutecznie poprawiając wydajność procesów oraz parametry zagęszczonych i odwodnionych osadów.

Mnogość typów polielektrolitów występujących zarówno w wersji suchej, jak również w formie emulsji i roztworów, sprawia, że jesteśmy w stanie z łatwością dobrać odpowiedni środek do indywidualnych potrzeb klienta.

Polielektrolity – magazynowanie i sposób użycia

Roztwory polielektrolitów nie wyróżniają się większą agresywnością od wody, dlatego też mogą być bez obaw przechowywane w pojemnikach wyprodukowanych ze stali kwasoodpornej, szkła, laminatu bądź plastiku. Odradza się natomiast magazynowanie tych substancji w opakowaniach wykonanych z aluminium, miedzi oraz ze zwykłych stali.

Zanim polielektrolity zostaną wykorzystane do konkretnego procesu technologicznego, należy sporządzić wodny roztwór o koncentracji do 0,5 %. Przed czynnością dozowania, związki te mogą być dodatkowo rozcieńczane wodą w proporcji 10:1.

Oferujemy polielektrolity w opakowaniach po 25 kg, a także w wersji paletyzowanej po 40 sztuk. Związki w formie płynnej są transportowane w pojemnikach o pojemności 25, 30, 60 oraz 1000 litrów.