Ług sodowy

Wodorotlenek sodu, znany jako ług sodowy, należy do podstawowych surowców chemicznych oferowanych przez hurtownię Chemia AZ. Związek ten w postaci stałej jest białą substancją o krystalicznej budowie, bardzo dobrze rozpuszczalną w wodzie i wykazującą właściwości higroskopijne.

Podstawowe zastosowanie ługu sodowego:

  • nośnik sodu w różnego rodzaju syntezach do produkcji jonowych środków powierzchniowo czynnych,
  • w przemyśle farmaceutycznym, m.in. przy produkcji polopiryny,
  • w branży kosmetycznej, do produkcji mydeł,
  • jako surowiec pomocniczy w przemyśle celulozowo-papierniczym,
  • przy przeróbce ropy naftowej w procesach rafinacji olejów,
  • w procesach technologicznych uzdatniania wody do celów przemysłowych.

Ług sodowy – otrzymywanie i magazynowanie

Techniczny ług sodowy, który oferuje hurtownia Chemia AZ, jest substancją wytwarzaną na skalę przemysłową w procesie elektrolizy wodnego roztworu chlorku sodu. Produkt ten jest dostępny przede wszystkim w formie wodnego roztworu o stężeniu 50 %.

Ze względu na silne właściwości żrące, zaleca się magazynowanie ługu sodowego w suchych, chłodnych oraz dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od promieniowania słonecznego, najlepiej w pojemnikach odpornych na korozję.

Techniczny ług sodowy, który znajduje się w asortymencie naszej hurtowni, jest przewożony w cysternach samochodowych.