Kwas solny

Kwas chlorowodorowy, czyli kwas solny, jest jednym z najważniejszych związków nieorganicznych używanych w przemyśle chemicznym oraz metalurgicznym. Produkt ten może być stosowany w branży spożywczej, farmaceutycznej oraz kosmetycznej, a także w procesach produkcji chloroalkaliów na elektrolizach membranowych. Spożywcza wersja kwasu solnego doskonale sprawdza się również w procesach uzdatniania wody do spożycia.

Kwas solny, który proponuje Państwu hurtownia Chemia AZ, posiada atest higieniczny, certyfikowany przez PZH.

Podstawowe właściwości chemiczne kwasu solnego:

  • jest jednym z najsilniejszych kwasów,
  • występuje w postaci bezbarwnej lub lekko zielonożółtej cieczy,
  • ma ostry, drażniący zapach,
  • nie posiada właściwości utleniających,
  • reaguje z metalami, tlenkami metali, zasadami i niektórymi solami,
  • ma właściwości żrące,
  • cechuje się nieograniczoną rozpuszczalnością w wodzie.

Kwas chlorowodorowy – otrzymywanie i przechowywanie

Kwas chlorowodorowy, który oferuje nasza hurtownia, jest otrzymywany w wyniku elektrolizy chlorku sodu, w trakcie której powstaje wodorotlenek sodu, chlor oraz wodór. Uzyskany w ten sposób chlorowodór jest następnie absorbowany na odpowiednich kolumnach w wodzie, w wyniku czego wytwarza się kwas solny o stężeniu około 28-37%.

Ze względu na swoje właściwości, kwas solny oferowany przez hurtownię Chemia AZ, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych opakowaniach, starannie zabezpieczonych przed możliwością kontaktu z wilgocią oraz kwasami. Do magazynowania nie zaleca się stosowania zbiorników z metali kolorowych, takich jak aluminium, cynk oraz cyna. W pomieszczeniach, w których jest przechowywany ten związek, należy zadbać o odpowiednią wentylację.