Kwas azotowy

Dostępny w asortymencie hurtowni Chemia AZ kwas azotowy jest nieorganicznym związkiem chemicznym, jednym z najsilniejszych kwasów tlenowych, znajdującym zastosowanie przy produkcji barwników organicznych. Substancja ta jest otrzymywana w procesie katalitycznego utleniania amoniaku oraz absorpcji tlenków azotu w wodzie.

Kwas azotowy jest substancją silnie niebezpieczną, ze względu na właściwości żrące oraz utleniające.

Podstawowe właściwości chemiczne kwasu azotowego:

 • jest bezbarwną cieczą o ostrym zapachu,
 • jest substancją lotną i łatwo przechodzi w stan pary,
 • jest związkiem niewybuchowym i niepalnym,
 • jest mocnym i silnie reaktywnym kwasem: reaguje z silnymi zasadami, chlorkami
 • i metalami,
 • w temperaturze otoczenia jest substancją stabilną.

Kwas azotowy – magazynowanie oraz zastosowanie

Wysokiej jakości techniczny kwas azotowy, który oferuje nasza hurtownia, jest ładowany do cystern samochodowych i dostarczany we wskazane przez klienta miejsce. Ze względu na silne właściwości żrące i utleniające, związek ten najlepiej przechowywać w szczelnych zbiornikach aluminiowych. Nie należy wystawiać kwasu azotowego na działanie promieniowania słonecznego, gdyż w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza ulega powolnemu rozkładowi.

Kwas azotowy, który proponuje hurtownia Chemia AZ znajduje zastosowanie:

 • w przemyśle farmaceutycznym,
 • w chemii analitycznej, do wykrywania białek w reakcji ksantoproteinowej,
 • w przemyśle chemicznym, do produkcji nawozów mineralnych,
 • do produkcji materiałów wybuchowych i barwników,
 • do czyszczenia aparatów i urządzeń ze stali kwasoodpornej,
 • w ogrodnictwie, do zakwaszania podłoża.